Donderdag 1 september aanstaande wordt, samen met Slachtofferhulp Nederland en Zeeuws Verlies, de Zeeuwse Herdenking voor verkeersslachtoffers georganiseerd. Op deze dag staan wij met elkaar stil bij de dierbaren die wij bij een verkeersongeval hebben verloren en bij hen die daarbij blijvend letsel hebben opgelopen.

De onomkeerbare gevolgen van een zwaar verkeersongeval voor betrokkenen en hun naasten blijven voor de buitenwereld vaak onzichtbaar. De rouw die dit onmetelijk grote verlies met zich meebrengt, is een voortdurend proces. Het is daarom goed dat we jaarlijks samen met lotgenoten kunnen stilstaan bij dit verlies en het met elkaar kunnen delen.

Voorgaande jaren werd de Herdenkingsdag in Zeeland altijd op hetzelfde moment georganiseerd als de Nationale Herdenking. Dit jaar hebben we de datum vervroegd naar 1 september. September is namelijk de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid. Wij vinden het belangrijk om in deze maand ook stil te staan bij die keren waarop we helaas iemand hebben verloren in het verkeer. Dit jaar zullen wij ook het nieuwe Zeeuwse monument voor verkeersslachtoffers aan u onthullen. Pers kan eventueel bij de onthulling aanwezig zijn, maar zij zullen uiteraard geattendeerd worden op het feit dat het een moment is van herdenking, zodat u hierin niet gestoord wordt.

Herdenking bijwonen

Vanwege een ruime, maar toch beperkte capaciteit bij het Topshuis en alle nodige voorbereidingen willen wij u vragen om u vóór 1 september op te geven voor de herdenking door een mail te sturen naar rovz@zeeland.nl of te bellen 0118-631011 (Lotte Blom). U kunt de namen doorgeven van diegene die graag aanwezig willen zijn bij de herdenking. Een ieder ontvangt namelijk een gepersonaliseerde toegangspas voor het Topshuis.

Wij hopen u allen op 1 september te mogen verwelkomen bij de Zeeuwse Herdenking in het Topshuis bij de Neeltje Jans.

Wilt u meewerken aan de herdenking door uw verhaal te delen? Wij zijn nog op zoek naar mensen die hun eigen verhaal willen vertellen. Wij horen graag van u via bovenstaande contactpersoon.

Locatie

Topshuis
Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1
4354 RA Vrouwenpolder
Tijd: 13:30 -15:30 uur – vanaf 13:30 is iedereen welkom.