Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij jongeren die zelfdoding pleegden

26 april 2023|Berichten|

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren voordelen kent, kunnen nadelige effecten – zoals cyberpesten, gevaarlijke challenges, sociale vergelijking en kopieergedrag – suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren.

De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten

Ga naar de bovenkant