Berichten

november 2022

OOK Marleen

Feestdagen kunnen vaak heel dubbel aanvoelen.  De balans tussen gezelligheid en verdriet ligt soms dicht bij elkaar.
Marleen verloor haar dochter Lonneke op 16 jarige leeftijd vlak voor kerst. Deze periode blijft ingewikkeld.
Je blijft ouder van een overleden kind, ook in situaties waarin anderen er niet bij stil staan.

Lees Meer…

‘Liefde in een doos’

De handreiking ‘Liefde in een doos’ is een waardevolle beschrijving en biedt ouders concrete tips om het afscheidsproces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Als ouders dat willen bieden we ook letterlijk steun bij het vullen van de doos. Een doos vol liefde voor al die mooie en moeilijke momenten

Schrijven is krachtig bij rouw

Samen herdenken of alleen?

Samen herdenken is fijn en troostend. Soms is het ook goed om het alleen en in stilte te doen, in je eigen huis.

Susan van der Beek geeft u een meditatieve schrijfoefening uit haar boek ‘Hartmama’. U kunt deze oefening doen voor een jong overleden ouder, maar hij

oktober 2022

Vereniging voor actieve weduwen en weduwnaars

Het overlijden van een partner betekent een ingrijpende verandering in het leven van weduwe of weduwnaar.
Vaak zijn er waardevolle en trouwe mensen om je heen die begripvol zijn.
Je was echter gewend om samen met je partner op pad te gaan om het een of ander te ondernemen. Alleen is dat

Een roze wolk die eindigt in zwarte aarde

Rowan Blijd is digital storyteller en als ze in 2019 zwanger raakt, legt ze vanaf de eerste echo alles met de camera vast. Ze videobelt met haar vader, moeder, nichtjes om met hen het nieuws over het nieuwe leven in haar te delen. We zien hun verraste vreugdetranen. Ze vindt

september 2022

‘Levend Verlies’

Levend verlies is levenslange rouw die je ervaart wanneer jijzelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de

Zeeuws Verlies voorgedragen voor de Frans Naereboutprijs 2022

Met de Frans Naereboutprijs zet de gemeente Vlissingen een (vrijwilligers)organisatie en een vrijwilliger in het zonnetje, die op een aansprekende en verdienstelijke wijze actief was binnen de Vlissingse samenleving.
De Frans Naereboutprijs wordt om de 2 jaar uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst, die plaats vindt op vrijdag 14 oktober a.s. in

Ga naar de bovenkant