Berichten

december 2020

‘Een leven zonder afscheid bestaat niet’

Als iemand doodgaat, is dat heel verdrietig. Er gebeurt heel veel in korte tijd, en kinderen hebben daar vaak veel vragen over. In de nieuwe vierdelige Klokhuisserie over dood en afscheid gaat presentatrice Eva Cleven op zoek naar antwoorden, en praat ze met kinderen die een sterfgeval hebben meegemaakt.

Lees meer >

In de serie worden de verschillende stappen

Gespreksgroep ‘Verhalen die ons verbinden’ uitgesteld tot dit najaar

Binnenkort zou er weer een gespreksgroep starten in Vlissingen voor mensen die, een jaar of langer geleden, een partner hebben verloren door overlijden. In deze groep worden in een 7-tal bijeenkomsten met elkaar gevoelens en ervaringen gedeeld nu het leven zo veranderd is. Er wordt gepraat over verdriet en gemis, over herinneringen en veerkracht. Over alles waar deelnemers graag met

Een uiting van gemis en verdriet

Leerlingen van de Regenboogschool in Middelburg geven uiting aan hun gemis en verdriet bij de Wensboom in GroenRijk.

Het thema ‘Missen en verdriet’ kwam in de klassen ter sprake. Kinderen beschreven kaarten en ’s morgens op 11 december kwamen 18 leerlingen en 2 leerkrachten hun kaart ophangen in de Wensboom van Zeeuws Verlies. Bij iedere kaart werd een verhaal verteld. Verdriet

Wij zullen de traditie in ere houden

Je bent er niet en toch hoor ik
‘die boom is mooi, neem die maar’
‘nee, geen ballen bijhangen’
alsof ik door jouw ogen kijk.
Nu je er niet meer bent
hou ik er meer rekening mee dan vroeger.

Kerst heeft zijn glans verloren
met jouw dood is het ‘samen’
ook gestorven.
Ieder zoekt nog naar zijn plek
rouwt op zijn manier
Moeizame zoektocht naar elkaar.

november 2020

November de maand van herdenken

Het maandblad Psychologie wijdt haar Nieuwsbrief van November 2020 aan ‘herdenken’ met een artikel van Manu Keirse over dit onderwerp. Hoe overleef je het sterven van een dierbare? Wanneer je iemand mist, lijkt het soms alsof de hele wereld is ontvolkt. Je voelt je intens eenzaam ondanks alle mensen om je heen. Want voor hen gaat het leven na enkele

oktober 2020

Een gevoelige vraag.

Een gevoelige vraag.
Wie kent een gezin in Zeeland waarvan de mama of papa ongeneeslijk ziek is en waarvan je denkt dat er interesse is voor de handreiking ‘Liefde in een doos’.
Zou je hen eens willen polsen of ze mee willen doen om een herinneringsdoos te maken? Of ben je misschien zelf die ouder?
Zeeuws Verlies kan je hierbij liefdevol steun bieden

september 2020

augustus 2020

Boekje ‘Liefde in een doos’ te koop in Zeeuwse boekhandels

Eerder berichtten wij over ons project ‘Liefde in een doos’. Een project waarin ouders, die door ziekte afscheid moeten nemen van hun kind/kinderen, door middel van een klein boekje een handreiking wordt geboden met concrete tips om het afscheidsproces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Het boekje kan besteld worden via het contactformulier van deze website en was al te

juli 2020

Suïcidepreventieproject Zeeland

Het doel van het suïcidepreventieproject Zeeland Zonder Zelfmoord is tweeledig: zorgen voor een daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen én een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak gericht op suïcidepreventie bewerkstelligen. De kracht van Zeeland Zonder Zelfmoord is de geïntegreerde aanpak waarbij organisaties van binnen en buiten de zorg lokale netwerken vormen. Meer informatie lees verder op Suïcidepreventieproject Zeeland Zonder

Ga naar de bovenkant