In 2019 stond onze kerst wensboom voor het 8e jaar bij Groen Rijk Middelburg.
Van 6 tot 24 december was daar de mogelijkheid om een kaartje “Wie zet JIJ in het licht” in de boom te hangen.
Ook waren er kaarten voor de kinderen die gekleurd konden worden.
We zijn dit jaar een samenwerking aangegaan met het Zeeuws planbureau.
Er stond een boom in de bibliotheken van Vlissingen en Middelburg. Ook de bussen die langs de dorpen gaan hadden de kaarten mee.
Op 5 december was de start van het schrijven in de bibliotheek van Vlissingen tijdens het maandelijks buurt café.
Op 6 december zijn de eerste kaarten in de boom bij Groen Rijk gehangen.
De 17e december zijn de eerste kaarten in de bibliotheek van Middelburg geschreven. Op 18 december luisterden een 30tal belangstellenden naar een lezing van Suzan van der Beek over haar boek “Hartmama” (www.susanvanderbeek.nl) . Zij beschrijft daarin wat het voor een kind betekent als al op jonge leeftijd één van de ouders overlijdt. Ook kon met in een expositie bekijken van door Cor de Jonge getekende cartoons die in het boek werden verwerkt.
Op 20 december kwamen alle kaarten op een feestelijke manier met de taal bus van de bibliotheek bij elkaar in Groen Rijk.
Ze werden in ontvangst genomen door de Zanger/muzikant Gino Buijsrogge en in de boom gehangen.
Gino heeft voor dit feestelijk geheel een toepasselijk lied gezongen en daarna een medley van kerstliederen.
Alle 311 kaarten die geschreven zijn door jong en oud zijn bleven in de boom bij Groen Rijk hangen tot de 1e week januari.
Nu worden ze bewaard bij alle kaarten van voorgaande jaren en wordt er naar een kunstenaar gezocht die er iets moois van wil maken zodat al deze mooie en bijzondere wensen bewaard blijven. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom bij ons. Ook is hiervoor in de krant en bij Omroep Zeeland een oproep gedaan.