Als u klant bent bij de RABO bank dan bent u wellicht op de hoogte van de mogelijkheid van hun ClubSupport actie die momenteel loopt.
U kunt weer stemmen op een club of organisatie die u zou willen ondersteunen.

Bij deze doen wij een oproep aan iedereen die ons werk een warm hart toedraagt, deze keer te stemmen op Zeeuws Verlies. Wij zijn één van die organisaties, te vinden onder ZORG @

https://www.rabo-clubsupport.nl

Namens onze vrijwillig medewerkers en bestuur bij voorbaat onze hartelijke dank!