Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseerde Zeeuws Verlies de workshop Mindfulness bij Rouwbegeleiders onder leiding van Mindfulnesstrainer Dorle Lommatzsch.

De workshop was bedoeld voor een ieder die zich op vrijwillige of professionele basis bezig houdt met het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Er namen 22 begeleiders deel aan deze workshop.

In deze workshop onderzochten we hoe we onszelf en anderen kunnen opvangen bij een ingrijpende verlieservaring. We leerden onze eigen veerkracht te versterken terwijl we anderen begeleiden bij moeilijke of zelfs schokkende ervaringen. Dat is een hele kunst. Mindfulness is een eenvoudige aandachttraining. Dorle liet ons met een aantal gerichte oefeningen ervaren hoe Mindfulness èn kennis over het brein ons helpen meer zicht te krijgen op de mogelijkheid om evenwichtig en creatief om te gaan met de uitdagingen in ons leven. We leerden meer veerkracht te ontwikkelen in stressvolle situaties. Het gevolg is dat we onszelf beter leren reguleren, wat een positief effect heeft op onze omgeving. Bovendien blijkt onze eigen stabiliteit, rust en positieve uitstraling niet alleen fijn voor onszelf maar nodigt ook de ander uit om te kalmeren, zich opnieuw veilig te voelen en samen te werken. De communicatie wordt vanzelf beter. Het zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander nemen toe.

De trainster Dorle Lommatzsch Dorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in mindfulness op basis van breintraining. Zij is hoofddocent en oprichter van de Academie voor Open Bewustzijn in Tilburg. www.openbewustzijn.nl. Haar werk is geïnspireerd door de verbazingwekkende overeenkomsten tussen de nieuwe ontdekkingen in de neurowetenschappen en de eeuwenoude kennis uit de oosterse psychologie.

De workshop werd door de deelnemers als zeer leerzaam en heilzaam ervaren. Er was veel waardering voor de deskundige en tevens warme uitstraling van de trainster Dorle Lommatzsch.