Stichting Zeeuws Verlies
  2018          
  begroting              
Baten                
Giften 2.000              
Subsidie 0              
lotgenotenkaart 375              
Troostkaarten 25              
lezingen/trainingen 700              
Totaal baten 3.100              
Lasten                
huur ruimte 0              
overig (was t/m 2017 postbus) 250              
bankkosten 200              
verzekeringen 110              
Telefonie 10              
Website 500              
advertentie/PR 500              
Ontwerp- en drukkosten 200              
relatiegeschenk 75              
Consumptie 200              
kantoorbenodigheden 75              
lezingen 500              
literatuur 10              
Reiskosten 120              
Onkostenvergoeding 350              
Totaal lasten 3.100