De steun voor zelfbeschikking over het eigen leven en de dood is groter dan ooit. 60% van de Nederlanders vindt dat iedereen dit recht moet hebben. Dit blijkt uit het vierde evaluatieonderzoek van de euthanasiewet, dat is gepresenteerd. De evaluatie is uitgevoerd door Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam op basis van een peiling onder bijna 1100 mensen.

Op dit moment worden er per jaar zo’n 6800 verzoeken tot euthanasie gedaan. Dit is een behoorlijke toename ten opzichten van 2010; toen vroegen 4050 mensen om euthanasie. De meeste verzoeken worden ingewilligd.

In 6 op de 10 gevallen gaat het om mensen met een vorm van kanker. Nadat iemand is overleden, wordt door de Regionale Toetsingscomissie Euthanasie gekeken of de arts zich aan de wet heeft gehouden tijdens het verlenen van euthanasie.

Lees Meer…