Naar aanleiding van ‘Zo, nu ben je wees’ ontwikkelde Jojanneke van den Bosch (www.jojanneke.me/WeesWijzer) in opdracht van het Ministerie van VWS en in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (en een team van andere experts) de Handreiking voor Nederlandse Gemeenten, over wat te doen op het moment dat een kind één of beide ouders verliest. Download hier gratis de handreiking.

Jouw partner is overleden, je hebt alleen de zorg voor jullie kinderen en jij wordt ongeneeslijk ziek. Als achtergebleven ouder ben je erg kwetsbaar. Jouw grootste angst en die van jullie kinderen, is misschien wel dat jou iets overkomt. Een ongeval of ziekte waardoor jullie kinderen zonder ouders verder moeten. Wat moet er geregeld worden?

Praktische tips

Een weduwe, Tanja van de Coolwijk, is ongeneeslijk ziek en deelt enkele tips over hoe zij dit heeft aangepakt voor haar kinderen (boven de 18).
Bron: Hemelrijk

 • Sluit -nu je gezond bent- een levensverzekering af op naam van de kinderen (geen successie rechten) Verzekering in ieder geval tot ze een jaar of 26-27 zijn. Dan mag je ervan uitgaan dat ze zich financieel zelf kunnen redden.
 • Regel een “voogd”: vrienden of familie die de kinderen begeleiden en naar ze omkijken. Ook al zijn de kinderen voor de wet volwassen, ze hebben andere volwassenen nodig! Zijn jullie kinderen onder de 18, leg dan officieel vast bij de notaris wie de voogdij krijgt.
 • Onderzoek of de kinderen in de woning kunnen blijven met de woningbouwvereniging of bekijk wat er aan hypotheek overblijft en of dit haalbaar is voor de kinderen om te betalen. Wat zijn alternatieven om te gaan wonen? Hoe zit het met urgentieverklaring?
 • Maak een draaiboek met de kinderen. Wat moet er gebeuren na overlijden? Wie moeten er gebeld worden na overlijden? Welke instanties moeten benaderd, wat zijn inlogcodes, wachtwoorden etc. Denk aan begrafenisverzekering, ANW voor wezenuitkering, studiefinanciering, nabestaandenpensioen van beide ouders, levensverzekering.
 • Regel zoveel mogelijk rond de uitvaart zodat kinderen weten wat jouw wensen zijn. Zet dit op papier.
 • Geef schenkingen aan de kinderen, dat scheelt na overlijden in successierechten.
 • Gemeente inschakelen: Via de WMO/sociaal team is praktische en emotionele ondersteuning/coaching mogelijk. (afhankelijk per gemeente)
 • Heb je recht op ANW en word je ziek voor de jongste 18 is (meer dan 45% afgekeurd) dan kan je ANW doorlopen.
 • Schrijf in een boek als “Mam vertel eens?” Of neem gesprekken over vroeger op, zodat er informatie over vroeger is. En beeld- en geluidsopnames van jezelf.
 • Schrijf een brief aan je kinderen. Hoe zie je hen, welke mooie herinneringen deel je en wat gun je hen voor de toekomst
 • Regel cadeautjes voor speciale gelegenheden in de toekomst bv een bepaalde leeftijd, trouwen, geboortes kleinkinderen.
 • Maak een slinger met kleding van jou en je overleden partner.
 • Maak gipsafdrukken van jullie handen Bespreek en betrek de kinderen in al deze zaken en bekijk of ze ondersteuning nodig hebben en waar ze die kunnen vinden. Denk aan huisarts/POH, sociaal team, verlies- en rouwbegeleiders en/of lotgenotencontact speciaal voor kinderen.
  Zie links hieronder:

www.mijnmaskeraf.com      www.evefoundation.nl      www.rouwpraat.nl