De vraag van je leven

In Zeeland vinden er per jaar meer zelfmoorden plaats dan gemiddeld in Nederland. Suïcide wordt gezien als een complex maatschappelijk probleem. Mensen met suïcidaliteit hebben meestal niet alleen te maken met psychische problematiek maar ook met problemen op het gebied van werken, wonen, relaties, zingeving en somatiek. Hulp bij suïcidaliteit is dan ook een verantwoordelijkheid van vele partijen.

“We wisten dat hij het zwaar had, maar we waren te laat”

In deze podcast wordt openhartig gesproken over suïcidepreventie en de gevolgen van mensen die geen uitweg meer lijken te zien.

Wat kunnen wij als maatschappij nog meer doen om suïcide bespreekbaar te maken? Hoe helpen we mensen beter uit hun hoofd, wanneer daar de uitdaging ligt. Er wordt gesproken met deskundige Dr. Riet Fiddelaar-Jaspers en we horen de openhartige verhalen van nabestaanden en hulpverleners.

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Stichting Nabestaandenzorg
en Stichting Fonds Suïcidepreventie.

Op zoek naar antwoorden

In 2017 stierf de zoon Bas (20) van Patti Broeder na een zelfgekozen dood. Al vrij snel na zijn overlijden ging ze op zoek naar antwoorden.

Ik wilde heel graag weten waarom hij zichzelf het leven benam, ik wilde weten of ik dat had kunnen voorkomen, ik wilde weten hoe ik mijn andere kinderen kon steunen en ik wilde weten hoe zo’n ingewikkeld rouwproces eruit ziet.

Naar aanleiding hiervan heeft Patti samen met de kinderen (dochter van 19, zoon van 14 en stiefdochter van 17) twee websites in het leven geroepen:

  • Op toenwashetstil.nl kom je zo’n beetje alles tegen op het gebied van rouw na zelfdoding, zo ook de verhalen van ons drie, maar met name van onze moeder.
  • Op stilgeweest.nl beperken we ons tot de verhalen van de jongeren. Opdat andere jongeren er iets van herkenning in vinden, opdat je weet dat niks gek is, opdat je weet dat je ook na een ingrijpend verlies echt weer verder kunnen.