In 2017 stierf de zoon Bas (20) van Patti Broeder na een zelfgekozen dood. Al vrij snel na zijn overlijden ging ze op zoek naar antwoorden.
“Ik wilde heel graag weten waarom hij zichzelf het leven benam, ik wilde weten of ik dat had kunnen voorkomen, ik wilde weten hoe ik mijn andere kinderen kon steunen en ik wilde weten hoe zo’n ingewikkeld rouwproces eruit ziet.”

Naar aanleiding hiervan heeft Patti samen met de kinderen (dochter van 19, zoon van 14 en stiefdochter van 17) twee websites in het leven geroepen, namelijk www.stilgeweest.nl en www.toenwashetstil.nl

Omdat veel jongeren die in de rouw zijn tegen een muur van onbegrip oplopen, besloten we beide websites op te richten. Onze rouw en onze vragen omtrent rouw hebben we eind 2018 omgezet in 2 websites met informatie voor lotgenoten.

Op toenwashetstil.nl kom je zo’n beetje alles tegen op het gebied van rouw na zelfdoding, zo ook de verhalen van ons drie, maar met name van onze moeder. Op stilgeweest.nl beperken we ons tot de verhalen van de jongeren. Opdat andere jongeren er iets van herkenning in vinden, opdat je weet dat niks gek is, opdat je weet dat je ook na een ingrijpend verlies echt weer verder kunnen.