Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwillig medewerkers (m/v)

Al vanaf 2003 helpt Zeeuws Verlies iedereen in Zeeland die een groot verlies meemaakt en behoefte heeft aan informatie, advies en steun of begeleiding. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken staat Zeeuws Verlies met een stand op beurzen, symposia, open dagen en markten. Naast Steun bij rouw (huisbezoeken), zijn er projecten als  Lief kindje , Liefde in een doos  en Troostkaarten. In december staan we bijna een maand met onze Kerstwensboom bij Groenrijk in Middelburg, ieder jaar een mooie/waardevolle belevenis voor ons en voor de bezoekers.

Vacatures

 • Vrijwillig medewerkers (M/V)
  Van de vrijwillig medewerker Steun bij Rouw verwachten wij al een aantal basisvaardigheden zoals:
  – goed om kunnen gaan met mensen.
  – goed kunnen luisteren.
  – invoelend vermogen hebben.
  – beschikken over basiskennis van verlies en rouw.
 • Verplichte deelname aan trainingen en bijeenkomsten (ongeveer 4 keer per jaar).

Zeeuws Verlies is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Iedereen is welkom als je mee wilt helpen dit boeiende vrijwilligerswerk te doen.
Op dit moment is er dringend behoefte aan mannelijke vrijwilligers voor huisbezoek.

  Word donateur of sponsor van
  Zeeuws Verlies!

  Zeeuws Verlies is een kenniscentrum over verlies en rouw voor alle inwoners van Zeeland. De organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat, ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van sponsors, donateurs en giften. Iedere donatie kunnen wij goed gebruiken om de werkzaamheden van Zeeuws Verlies zo goed mogelijk voort te zetten en zo adequaat mogelijk hulp te bieden. Wij zijn met alle vormen van donaties en giften enorm blij. Op deze manier kunnen wij mensen blijven helpen.

  Steun ons

  IBAN: NL93RABO0136692915
  ten name van ‘Stichting Zeeuws Steunpunt Verlies en Rouw’, Middelburg
  onder vermelding van uw naam en het project dat u wilt steunen

  Hartelijk dank voor uw bijdrage!

  ANBI status

  • Stichting Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw
  • Voor financiële post en administratie: Ambachtsveld 25, 4388 AV Oost Souburg
  • Telefoonnummer 06 2161 3764
  • E-mailadres: info@zeeuwsverlies.nl
  • KvK nummer 22055538; vestigingsnummer 000022648348
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan; zie hiervoor onder wie zijn we
  • De bestuurssamenstelling. G.S. van Leeuwen, S. de Groot, H. Stoel, P. Joziasse, C. de Reus, J. Sinke
  • Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
  • Verslag van de activiteiten, zie onder wat doen we
  • Zeeuws Verlies ontvangt geen subsidies of andere bijdragen tenzij vermeld bij sponsoren.
  • Alle activiteiten van Zeeuws Verlies worden kostendekkend uitgevoerd.