Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwillig medewerkers (m/v)

Al vanaf 2003 helpt Zeeuws Verlies iedereen in Zeeland die een groot verlies meemaakt en behoefte heeft aan informatie, advies en steun of begeleiding. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken staat Zeeuws Verlies met een stand op beurzen, symposia, open dagen en markten. Naast Steun bij rouw (huisbezoeken), zijn er projecten als  Lief kindje , Liefde in een doos  en Troostkaarten. En in december staan we bijna een maand met onze Kerstwensboom bij Groenrijk in Middelburg, ieder jaar een mooie/waardevolle belevenis voor ons en voor de bezoekers.

Voor al deze activiteiten zoeken wij een aantal vrijwillige medewerkers die vooral dit werk willen doen. Heb jij interesse om ons hierbij te komen helpen laat dat dan even weten. Maar bij Zeeuws Verlies zijn ook andere activiteiten mogelijk. Zo komen we graag in contact met iemand die de PR of sponsoring verder wil professionaliseren.

Huidige vacatures bij Zeeuws Verlies (klik op de vacature voor meer informatie)

 1. Vrijwillig medewerkers (M/V)

Bij Zeeuws Verlies zijn ook andere activiteiten voor vrijwillig medewerkers mogelijk. Als je interesse hebt laat het even weten. We kunnen dan meer informatie toesturen en een afspraak maken.

  Word donateur of sponsor van
  Zeeuws Verlies!

  Zeeuws Verlies is een kenniscentrum over verlies en rouw voor alle inwoners van Zeeland. De organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat, ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van sponsors, donateurs en giften. Iedere donatie kunnen wij goed gebruiken om de werkzaamheden van Zeeuws Verlies zo goed mogelijk voort te zetten en zo adequaat mogelijk hulp te bieden. Wij zijn met alle vormen van donaties en giften enorm blij. Op deze manier kunnen wij mensen blijven helpen.

  Steun ons

  IBAN: NL93RABO0136692915
  ten name van ‘Stichting Zeeuws Steunpunt Verlies en Rouw’, Middelburg
  onder vermelding van uw naam en het project dat u wilt steunen

  Hartelijk dank voor uw bijdrage!

  ANBI status

  • Stichting Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw
  • Voor financiële post en administratie: Ambachtsveld 25, 4388 AV Oost Souburg
  • Telefoonnummer 06 2503 2498
  • E-mailadres: info@zeeuwsverlies.nl
  • KvK nummer 22055538; vestigingsnummer 000022648348
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan; zie hiervoor onder wie zijn we
  • De bestuurssamenstelling. G.S. van Leeuwen, S. de Groot, H. Stoel, P. Joziasse, C. de Reus, J. Sinke
  • Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
  • Verslag van de activiteiten, zie onder wat doen we
  • Zeeuws Verlies ontvangt geen subsidies of andere bijdragen tenzij vermeld bij sponsoren.
  • Alle activiteiten van Zeeuws Verlies worden kostendekkend uitgevoerd.