Rouwtraining voor lotgenoten

Zeeuws Verlies heeft jarenlang een lotgenotengroep aangeboden voor mensen die partnerverlies meemaken. Het aanbod was een coproductie tussen Zeeuws Verlies  en  PKN  Walcheren. Na 10 jaar is het tijd voor een nieuw aanbod.

Vanaf najaar 2023 gaan Caroline de Reus en Heleen Allemekinders, vrijwillig medewerkers van Zeeuws Verlies, vanuit hun eigen praktijk en in samenwerking met Zeeuws Verlies, onder de noemer ‘Rouwtraining’ opnieuw partnerverlies voor weduwen en weduwnaars aanbieden.

Voor informatie en aanmelden verwijzen wij graag naar de websites van eerdergenoemde professionals.

Lees Meer…          Deelnemen          Download flyer

Lotgenotencontacten in Zeeland

We kennen een vergelijkbaar aanbod door collega-organisaties:

Voor jonge kinderen is er helaas (nog) geen lotgenotencontact in Zeeland.