Zeeuws Verlies zoekt samenwerkingspartner voor Lotgenotengroepen

“Verhalen die ons verbinden”

is de noemer waaronder Zeeuws Verlies een lotgenotengroep aanbiedt voor mensen die partnerverlies meemaken. Het aanbod is een coproductie tussen  Zeeuws Verlies (Anja Ganzeboom) en Gerda Vreeke, pastor binnen PKN.
Een belangrijke voorwaarde is dat het verlies al wat langer geleden moet zijn. Bij voorkeur ongeveer een jaar. Dan is de deelnemer in staat om ook anderen in de groep aandacht te geven zonder dat het eigen verlies te zeer op de voorgrond staat en eigen verdriet  interactie beperkt. De groep bestaat uit maximaal 8 personen en voor deelname wordt een uitgebreide intake gedaan.  In afwachting van een groep bieden we iedereen  individuele steun bij rouw aan.

De groep komt 6 maal bij elkaar. Na een paar maanden volgt nog een terugkombijeenkomst.

Het doel van de groep is om mensen steun te bieden, herkenning te laten ervaren  bij anderen in vergelijkbare situaties, de kracht in zichzelf weer te voelen om het nieuwe leven verder op te bouwen. Ook wordt er informatie gegeven over wat rouw nu precies is en met je kan doen. Er is veel ruimte voor elkaars verhalen. De ervaringen met deze manier van Steun bij Rouw zijn zeer positief.

Aanbod Zeeland

In de regio Bevelanden (SMWO) en Zeeuws Vlaanderen-Oost (Rouwzorg 0114)  is ook een vergelijkbaar aanbod door collega organisaties.  Emergis Preventie biedt een groep aan voor nabestaanden van suïcide. Voor kinderen en jongeren is er helaas geen lotgenotencontact in Zeeland.

Toekomst

2022 Wordt voor Anja en Gerda het laatste jaar waarin zij een groep begeleiden. Zeeuws Verlies is daarom op zoek naar een samenwerkingspartner voor Lotgenotengroepen. Door bezuinigingen vanuit gemeenten is dit nog een onzekere factor. Het zou heel jammer zijn als lotgenoten op Walcheren de komende tijd nergens meer terecht kunnen.