Het is misschien wel het verschrikkelijkste dat je kan overkomen: je baby verliezen. Tegenwoordig is er aandacht en begeleiding voor. Vanuit het ziekenhuis, bijvoorbeeld. Er kan een afscheidsdienst worden geregeld, er is tijd om met het kindje door te brengen en het een naam te geven. En je kunt je naar de gemeente om het kindje officieel te laten registreren.

Ik wil moeders of ouders laten weten dat dit kan. Dat het niet te laat is…

Vroeger was dat allemaal heel anders en daar weet Dineke alles van. Ze begon haar zoektocht naar die erkenning bij de huisarts. Die verwees haar door naar het wijkteam en die weer naar Stichting Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw, algemeen bekend als ‘Zeeuws Verlies’. De vrijwilligers daar wisten de weg naar het stadhuis: de burgerlijke stand. Samen met dochter en schoondochter liet Dineke haar zoontje erkennen op het stadhuis van de gemeente waarin ze woont.

Nu staat hij in haar trouwboekje. Zwart op wit.

Lees Meer…