Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren voordelen kent, kunnen nadelige effecten – zoals cyberpesten, gevaarlijke challenges, sociale vergelijking en kopieergedrag – suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren.

De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke rol ervan bij zelfdoding onder jongeren.

Het onderzoek, dat werd gedaan door onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie, Orygen, Amsterdam UMC en GGZ Oost-Brabant, had tot doel digitale suïcidepreventiestrategieën te ontwikkelen door de betekenis van sociale media in het leven van jonge suïcide slachtoffers te onderzoeken en de schadelijke en ondersteunende effecten van het gebruik van sociale media op hun welzijn en leed in kaart te brengen.

Lees Meer…