Nieuw initiatief voor jonge weduwen en weduwnaars

Mensen die een verlies mee hebben gemaakt willen heel graag lotgenoten ontmoeten. Lotgenoten begrijpen elkaar vaak zonder al te veel woorden. Zij bieden elkaar troost en steun.

De laatste jaren is het aantal algemene Lotgenotengroepen (bijvoorbeeld bij partnerverlies) in Zeeland fors afgenomen. Op Walcheren is vanaf 1 januari 2023 helemaal geen aanbod meer omdat Zeeuws Verlies en de PKN-kerken er na 8 jaar mee gestopt zijn. Er is tot nu toe, ondanks intensief overleg, geen organisatie gevonden die dit over wil nemen.

Daarom is Zeeuws Verlies een samenwerking aangegaan met Heleen Allemekinders van Praktijk Rouwkost, de organisator van de Lotgenotengroep voor jonge weduwen en weduwnaars in het najaar van 2023 van start is gegaan.

In de loop van het jaar worden andere specifieke lotgenotengroepen ontwikkeld om te voorzien in de behoefte.

Lees Meer…          Deelnemen          Download flyer

  Zeeuws Verlies geeft iedereen informatie, advies en steun bij een ingrijpend verlies.