Voor nabestaanden die het, ook na langere tijd, niet lukt om het leven weer op te pakken, kan dit een opluchting zijn. ‘Zie je wel, er is dus toch iets aan de hand.’ Ook voor onderzoekers en therapeuten is de erkenning goed nieuws, aldus Lonneke Lenferink, postdoctoraal onderzoeker op het gebied van complexe rouw.

Langdurige, ook wel verstoorde of complexe rouw genoemd, en bijbehorende mogelijke symptomen staan sinds maart 2022 beschreven in de tekst revisie van de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders): een classificatiesysteem waarin afspraken staan over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis. Het systeem wordt door therapeuten nationaal en internationaal gebruikt.
Lees Meer…

 

Volgens psycholoog Manu Keirse is deze beslissing tekenend voor een samenleving waarin mensen zo snel mogelijk van hun rouw moeten ‘genezen’. “Er loopt iets fundamenteel fout in de samenleving als we mensen etiketten moeten opplakken voor we ze kunnen en willen helpen. Door intens verdriet als een psychische stoornis te bestempelen, erkennen we mensen die iemand verliezen onvoldoende in hun waarde.
Lees Meer…